امشب مي خواهم دوتا كتاب را كه تازه خوانده ام و دوستشان دارم معرفي كنم.

چرخدنده نوشته ژان پل سارتر
چرخدنده نمايشنامه است. همه اتفاقها در اصل در يك دادگاه مي افتد، دادگاه محاكمه «ژان». «ژان» حاكم حكومتي است كه به فساد كشيده شده و ناگزير است براي حفظ حكومتش برخلاف ميل تبديل به يك جنايتكار شود. داستان نمايش بسيار زنده، باورپذير و تلخ است. اما چشم به واقعيتي باز مي كند كه گاهي آدم از قصد چشم بر آن مي بندد. فضاي نمايش در صحنه صحنه و جمله جمله كتاب، جلوي چشم مي آيد.

همه ميميرند نوشته سيمون دوبووار
اول كتاب بنظر مي رسد «رژين»، زني كه دوست دارد در چشم همه عزيز باشد، بدرخشد و زيبا جلوه كند قهرمان داستان است. او سعي مي كند با «فوسكا» مردي كه در سكوت و بدون نياز به چيزي، حتا خواب و خوراك ارتباط برقرار كند. اول از روي دلسوزي است. اما وقتي مي فهمد او مردي است كه به نفرين جاودانگي_چيزي كه بنظر رژين بالاترين نعمت است_ دچار است، از او مي خواهد كه همراه و همسرش شود. تلاش مي كند كه او را به زندگي برگرداند. فقط براي آنكه خاطرات خودش و چهره اش در چشم انساني زميني در دنيا جاودانه شود. اما سرانجام، وقتي داستان زندگي چهارصد ساله مرد را مي شنود مي فهمد كه او در اصل مرده اي است كه ....
خودتان بخوانيد. ارزشش را دارد. نويسنده قصد دارد بگويد جاودانگي بيهوده است و زندگي با مرگ معني دارد. اما نكته مهم اينجاست كه مرگ نعمت بزرگي است كه اگر نبود اين همه تلاش و هيجان وجود نداشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید