کتاب سيدمحمد حسينی بهشتی
انتشارات روايت فتح
نوشته افسانه وفا

{دومين کتاب مجموعه زندگی است. اولين کتاب اين مجموعه علامه طباطبايی است که حبيبه جعفريان آنرا نوشته است.}

رسانه های خاموش (رسانه‌ها پس از ۱۱ سپتامبر: جنگ عراق، يک گزارش)
انتشارات ساقی
ترجمه:ليلا حسينی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید