روابط اجتماعی مثل نان شب

امروز تعدادی از همکاران سابقم آمدند به خانه مان. آمدند که دیداری تازه شود و ساعاتی باهم باشیم. دو نفر نیامده بودند به خاطر کارهایی. جایشان خالی بود. و یک نفر به خاطر دور شدنش از این جمع.

دلم شاد است از اینکه دوستان خوبی دارم، از اینکه هنوز می شود لحظاتی را کنار هم گفت و شنید بدون دغدغه های ناچیز دنیا و حتا غم یکدیگر را خورد اما باز هم سبک شد!

اما دلم غمگین شد از اینکه دوستی، دیگر در این جمع نیست و به بهای نمی دانم چه چیز عزیزتری، حاضر شد دور همه زیبایی های باهم بودنمان خط قرمزی بکشد.

دلم شاد شد اما باز از اینکه هنوز این جمع آنقدر برای تک تکمان عزیز است که اگر یکی نباشد، جایش را خالی می کنیم به نیکی ....

جای نیامده ها خالی.

پ.ن: دیروز زده بودم به سیم آخر. کنج غاری جستجو می کردم و آرزوهای گزافی دیگر. حالا اعتراف می کنم که خداوند آدمها و دنیایش را درست ساخته و روی حساب. چه کند که این موجودات بی سر و ته بلد نیستند زندگی کنند؟

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهری

[گل] خیلی دوست داشتم باشم.ولی چون انرژی منفی شده بودم،ترسیدم جمع مثبت دوستان عزیزم را منفی کنم با خستگی خودم. دوستت دارم یه دنیا.[گل] ...هزاران گل تقدیمت می کنم.