کی شعر تر انگیزد، خاطر که حزین باشد

امروز یک جرقه بود برای آنکه بدانم - و نه تنها دانستن که همه خوب می دانیم، به یقین دیدم و به یاد آوردم که اگر غم بر دلت سایه اش را مستدام کند، دوست داشتن فراموش می‌شود. الا یک غم، همان که «جز نتوان یافت مگر در دل شاد...»

به قول نادر ابراهیمی عزیز: «عشق دل مضطرب نمی خواهد، قرار و آرام بگیر...»

/ 0 نظر / 38 بازدید