عزراییل همیشه بی تقصیر

چرا اینقدر عجله داشت برود؟ می خواست به آن اتوبوس برسد. می خواست شب را با پدرش برگردد. انصراف داد و رفت تا در دانشگاهی که پدر و مادرش دوست دارند درس بخواند. که آینده داشته باشد. که کنارشان باشد.... 

حالا کنار بقیه سوختگان خفته است و هنوز پسته هایش روی میز اداره آموزش به دیگران لبخند می زنند... 

اجل همیشه غافلگیرکننده است. یاد نگاه حیرت زده عزراییل  به آن مردی می افتم که وقتی در دورترین جای دنیا از هند به او افتاد تصورش را هم نمی کرد چطور قرار است فردا در هندوستان جانش را بستاند. و مرد رفت، به پای خودش، به گمان گریخت. نمیدانست عزراییل همیشه منتظر است.

/ 4 نظر / 3 بازدید
حسین

و ما تدری نفس بای ارض تموت... .

نیازی

خداوند همه درگذشتگان آن حادثه غمناک را رحمت کند

معین

سلام همه یک روز میـــــــــ میرن ...