عاشق امروز و عاشق دیروز

1

گفت: 

شاید زوایه نگاهم را

شاید محور مقایسه ام را

باید بچرخانم

زاویه بشود گوشه چشم تو

محورم کمند ابرویت

پس دیگر روی مپوشان که عطش هوسم

نچرخد...

2

گفت: 

مرا گریزی نیست

خواهی بروی یا بمانی

بوی پیرهنت مرا با خود برد

چرخ گردون دلم به چرخش دامن تست

دیگر فرجی نیست

«مرا با تو سر و کاری هست...»

پ.ن. خوب که نگاه می کنم می بینم همه تفاوتهای ما به زاویه نگاهمان و محور مقایسه مان برمی گردد. شاید به همین دلیل می گوید حواست باشد نگاهت به کجاست و به چه ریسمانی چنگ زده ای که این ریسمان تو را از چاه ویل دنیا به ملکوت برکند یا بر چاه ویل عقبی... 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سیده

سلام زیبا مینویسید...

parsa

منم ان کسی که در این نقش داشتم