حکمت

تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می‌شد.

                                                                                            

                                                                                           ناپلئون بناپارت

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ع.نوید

به نام خدا سلام شما همون خانم برادران معروفید؟ همون که توی همشهری جوان می نویسید؟؟؟ من با مطلبی در مورد جریان های رایج در دانشگاه شریف به روزم! اگه نقد و نظری در این مورد داری خوشحال می شم!

مشتی

اینجوری که خوب نبود. اگه اینجور بود من خفه میشدم

مریم برادران

معروف را نفهمیدم. اما توی همشهری جوان و گاهی جاهای دیگه می‌نویسم.