اينقدر هست که بانگ جرسی می‌آيد

انسان امروزی مگر می‌تواند انتزاعی زندگی کند؟ دور و برش اتفاقهایی بیفتد و او در اوهامش سیر کند؟ انسان هوشمند امروزی مگر دردمندتر نیست؟ نمی‌تواند غیر از این باشد. والا تکامل بشری زیر سئوال می‌رود. انسان امروزی بیشتر می‌فهمد و بیشتر می‌داند. بنا به سیر تکوین این امر ضروری و حتمی است. اما در عین حال بهتر هم می‌تواند پنهان کاری کند. یعنی می‌تواند خودش را به بی‌خیالی بزند (در ظاهر) و فقط درباره چیزهایی که دوست دارد، بگوید و بنویسد و راههایی برای فرار از تلخی‌ها و ناکامی‌هایش بیابد.

انسان هوشمند امروزی، خودخواه‌تر است، چون می‌داند که برتر است، آگاه است. توجیه را خوب می‌شناسد و همزیستی مسالمت آمیز را بر همه چیز ترجیح می‌دهد. پس کنترل خویش و ماندن بر صراط مستقیم کار سخت‌تر، اما ضروری‌تری است.

انسان هوشمند امروزی راه هر چیز را می‌یابد. سوالهایش اما آنقدر زیاد و مشکل‌اند که به بن‌بست‌های زیادی می‌رسد. کاش آنروز که گفتی: از من بپرسید که من به راههای آسمان آشناترم تا راههای زمین، آنروز که گفتی: از من بپرسید تا مرا دارید، آدمها کمی هوشمندتر بودند. آیا برای انسان هوشمند امروزی، آرزوی داشتن چونان تویی بزرگترین آرزو نیست؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازی

رضا بهتر از صبر است در صبر با اينکه چيزی نمی گويی و تحمل می کنی. اما درون وجودت غوغايی است شکننده و جان فرسا اما اگر به مقام رضا رسيدی لازم نيست الکی تحمل کنی و از درن رنج بکشی خاموشم و به شیوه شیدایی درخت در من ظهور دانه دانایی درخت در گوشه‌ای نشسته‌ام و راه می‌روم آیینه‌ای برابر پویایی درخت هوهوی بادها و هیاهوی بودها سیر و سلوک ساکت بودایی درخت بیهوده حرف می‌زنم و هرز می‌روم تنها سکوت مشرب شیوایی درخت

مسافر

انسان برتر نيک مي انديشد و نيک سخن ميگويد موفق باشی