وحدت دلهای گرم می خواهد و قدمهای استوار و منش علی وار

این روزها نوشته ها و واکنشهایی که دوستان درباره خودمان نوشته اند را که می خوانم، گاهی مرا می آزارد و پر از سئوال می کند. هنوز نمی فهمم که چرا شعارهایمان با رفتار و منش مان این همه فاصله دارد؟ این همه خودمان را ایرانی و بعضاَ اسلام دوست می دانیم، شعار وحدت می دهیم و آنوقت این همه تفرقه را دوست تر داریم؟ چرا پیش داوری و قصاص قبل از جنایت، این همه در ما موج می زند؟ چرا بدون واقع بینی فقط آنچه خودمان دوست داریم را پیرهن عثمان کرده، پشت سرش سینه می زنیم؟ چرا هرگز نیاموختیم انجام وظیفه با خودپرستی دو چیز است؟ ...

هزار سئوال در دلم ریشه کرده و گاه جرات پرسیدن نیست چون می بینم که ظرفیت گفتگو در ما نیست. اما کاش این همه ادعای اسلام و شیعه بودن نداشتیم. پیرو امامی باشی که 25 سال استخوان در گلو را به جان خرید و همراهی کرد و این همه ادعا را به همراه بکشی، آنوقت نفهمیده چیزهایی بگویی و بنویسی که حتی چنین برداشت شود که این مملکت دیگر بی صاحب است! قصه عجیبی است. یعنی می شود هیچ کاری در این مملکت بدون تایید ولی فقیه پیش برود؟ اگر چنین باشد که پس مرا عذر باور صاحب است و اگرنه، دوست دارم که دل گرم کنم به وجود او و چشم بدوزم به آینده ایرانی که دل نگران بودن برایش در خونم می جوشد.

اما ترجیح می دهم نه آنقدر سیاسی باشم که همه چیزم را آشی پر نخود شود و نه آنقدر بی رگ که فقط مهر تایید زنم. به هرحال این روزها دلم تنگ آدمهایی است که برحسب وظیفه و گوش به فرمان امام کارهای بزرگی کردند و هرگز خودخواهانه به فکر شهادت هم نبودند. دلم تنگ آدمهایی است که خوب زندگی کردند هرچند دلشان همیشه گرفتار تکالیفی بود که می دانستند اگر درست و با دقت انجام ندهند باید عمری را شرمگین خودشان باشند و امام. دلم تنگ روزهایی است که همه دل به وحدت دادند و میوه اش ثمر داد.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
امیر زندی

سلام ما که نفهمیدیم به که می گفتی و چه کسی را می کوبیدی! بحث انرژی هسته ای را می گویی؟ منتقد هستی یا طرفدار؟ با روحانی یا بر روحانی؟ می شود لطفا واضح تر توضیح بدهی. ممنان

hossin

سلام .وبتون زیباست ..بابا ایول وبت 10 ساله ....