در تاکسی...

راننده شوخ و شنگی بود. به طرز مسافر زدنش و آهنگی که گذاشته بود می شد حدس زد. و البته از یادداشتهایی که جلوی ماشین گذاشته بود و حرفهایش با کسی که کنارش نشسته بود و به نظر نسبتی داشتند، می زد.

«هرچه بیشتر عشق اهدا کنی و احساس خوبی داشته باشی، حوزه مغناطیس تو بیشتر و گسترده تر می شود و هرچه که دوست داشته بشی به سویت جذب می شود.»

در هر صنفی آدمهایی هستند که می شود ما را به این نتیجه برساند که این آدمها هستند که دنیا و نقشها را می سازند. شغل شاید چیزی ثانوی باشد.

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
شبیه خودم

همیشه همین بوده. هرقدر ببخشی از عشق چند برابرش رو دریافت میکنی.

عشق هاي خنده دار

...

مهری

پس من هزار تا دوستت دارم!

آفتابـــــ گردان

بسم الله الرّحمن الرّحیم سلام سخت باور دارم مهر ورزیدن را بی ذره ای چشم داشت از انسان ها باز می تابد خورشید عالم