بهشت معيوب

مرد بی آنکه نگاه از شعله های سوزان شومينه برگيرد ، خشک و قاطع گفت : کاملا درست است که در بهشت دوست ، موسيقی و همه نوع کتاب هست اما تنها عيب رفتن به آسمان -بهشت- اين است که ديگر در آنجا آسمان ديده نمی شود .

نوشته: آئوگوستو مونترروسو

/ 0 نظر / 3 بازدید