اینشعر که کاندیدای شعر برگزیده سال 2005 است را یک بچه آفریقایی نوشته است. 


وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم،سیاهم
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم
وقتی مریض میشم،سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم
و تو، آدم سفید
وقتی به دنیا میای، صورتیای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای
وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی
و وقتی می میری، خاکستری ای
وتو به من میگی رنگین پوست؟!

/ 2 نظر / 3 بازدید
نیازی

آنها که به یاد خدا هستند؛ چه ایستاده باشند و چه نشسته و چه به پهلو خفته و در آفرینش آسمانها و زمین تفکر می کنند؛ می گویند: پروردگارا، تو اینها را بیهوده نیافریده ای، تو پاک و منزه هستی، ما را از عذاب آتش نگه دار. (آل عمران-191)

سمیه

سلام قبلا خونده بودمش ولی ممنون که باعث یادآوریش شدین. واقعا عالی و پرمغزه موفق باشین[گل]