«لبت «نه» گويد و پيداست می‌گويد دلت «آري»  
                                                   که اين سان دشمنی يعنی که خيلی دوستم داری»

محمدعلی بهمنی

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
دخترک تنها

کاش آدمها اينقدر زرنگ باشند که تفاوت نه بر زبان و آری بر دل را بدانند . موفق باشی