عدل دنيا مي دوني چه جوريه ؟ يه چيزي مي دهند و چيزي مي گيرند . برد و باخت را راحت مي تواني حساب كني . ببين چيزي كه داده اي بيشتر مي ارزيده يا چيزي كه بدست آورده اي ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
parsa_8m پرومته

سلام ... وبلاگ جذاب. خوبی داريد.. و قلم شيوايی که دل هر انسانی را ميبرد به کوچه های خلوت خاطرات... مهر افزون... خوش زی...