تعالوا ....

امروز بالاخره چ را دیدم. همینقدر بنویسم که از سطح سینمای امروز ما بالاتر بود. خیلی خوشحالم. این یعنی کارگردان دنبال مخاطب خودش بود و نه لزوماً نگران میزان فروش. دوستش داشتم و امیدوار شدم که شاید بیش از این در حوزه فرهنگ کارهایی بیرون بیاید که از سطح مخاطب اندکی بالاتر باشد تا مخاطب رشد کند. امیدوارم....

/ 1 نظر / 28 بازدید
عربی

می‌خواست بزرگی و عظمت چمران را در صبرش،نگاهش و آرامشش نشان دهد اما فکر می‌کنم نتوانسته بود. تنها اشکال فیلم و یا بزرگترین اشکالش همین بود.