باز دیشب خواب ماهی دیدم. خواب ماهی همیشه برایم هشدار بوده است؛ هشداری کاری. نمی دانم چرا در شرایط خاص، خواب‌های استعاری سراغم می‌آیند. البته شکر خدا همیشه هم راهگشا بوده‌اند یا هشداری که زیاده جا نخورم و اگر می‌توانم کاری کنم که کمترین آسیب برسد.

خواب دیشب باز نگرانم کرد. کار جدیدی آغاز کرده‌ام و البته می‌دانم که مشکلاتش کم نیست. اما این خواب با حضور آن گربه پشمالو که درشت‌ترین ماهی را خورد و بعد شنیدم که گفت «کوچک بود، اما بود!» حسابی حسگرهایم را هوشیار کرده‌اند. گاهی می‌دانی و نمی‌توانی! چه باید کرد؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید