امروز

فیلم امروز را دیدم و دوستش داشتم؛ فیلمی نجیب پر از حرفهای مگو که مخاطب را باهوش و بالغ فرض می کند و سعی می کند هیچ حریمی را نشکند. دلم برای این صورت جدی و غمگین آقای پرستویی هم تنگ شده بود.

/ 0 نظر / 40 بازدید