كعبه را نگريستم. شبيه به تو است. ظاهري دارد و حقيقتي. حتا نگريستن به صورتش هم چون نگريستن به تو عبادت است. چون تو قبله است. شرط پذيرش طواف به گردش طهارت است و شرط پذيرش تو در دل طهارت. چهارركن دارد مثل تو كه فاطمه داري و حسن و حسين و زينب. امامت در اين خانه زاده شد، و خانه تو خانه تربيت امامت است. كعبه همه افتخارش به اين است كه تو در آن ديده به دنيا گشودي و تو همه افتخارت به شهادت در خانه خداست. گاهی فکر می کنم خدا چقدر خوشبخت است که بنده ای چون تو دارد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
عبدو

سلام رفيق.نوشته ات خيلی جالب بود...خدانگهدار.

حسام

سلام.مرد شبهای يتيمان را همه دوست دارند.امير مقدمت مبارک!