وصله گلرنگ[1]

 

مردی چاق، کوتاه و مغرور اما خجالتی، با روحی آنقدر لطیف که مرگ دوستش میسیناس، او را چنان به هم ریخت و خونریزی مغزش را سرعت داد که به مرگش منتهی شد. مذهبی نداشت اما درباره آن زیاد حرف می‌زد.برخلاف بسیاری از شاعران، با پدر میانه خوبی داشت و از او به عنوان یکی از بهترین‌ها یاد می‌کرد؛ پدری که شرایط آموختن ادبیات و دستور زبان در بهترین مدرسه رم و فلسفه ورزیدن در آتن را برایش فراهم کرد.

هوراس در جوانی ایدئولوژی جوانان جمهوریخواه رمی را ‌پسندید و با شور جوانی در نبرد تاریخی فیلیپیک‌ها که میان دو دیکتاتور بزرگ رم در گرفته بود، شرکت کرد. پس از نبرد، وقتی به زادگاهش ونوزا برگشت، ملک پدری‌اش را مصادره کرده بودند. پس از آن به کمک دوستش میسیناس که به تعبیر هوراس، نیمی از روحش در کالبد او جا گرفته بود، مزرعه کوچکی در رم خرید و معیشتش رو به راه شد و خلاقیتش بروز کرد و اشعاری روان با ته مایه فلسفی نوشت در نکوهش شکمبارگی، آزمندی، شیطنت مردم، اخلاق زشت و وصف  عشق، دین، زندگی و خوبی‌های روزمره.

او درباره خلق اثر ادبی می‌نویسد: «موضوعی را که درخور قدرت شما باشد انتخاب کنید، برحذر باشید که همچون آن کوه داستانی، پس از درد بسیار، موش نزایید. کتاب دلخواه آنست که در آن واحد، آموزنده و سرگرمی آور باشد. هر که چیز مفید را با چیز دلپذیر درآمیخته باشد، صدای احسنت را برخواهد آورد. از به کار بردن الفاظ جدید یا منسوخ یا بسیار طویل خودداری کنید. تا آن حد که به روشنی کلام بر نخورد، سخن را به اختصار بگویید، مستقیم و لب مطلب را بکاوید. هنگام سرودن شعر، مپندارید که احساس، کار همه چیز را انجام می‌دهد. راست است که اگر بخواهید خواننده احساسی را درک کند، شما خود باید آن احساس را درک کرده باشید، اگر بخواهی مرا دریابی، نخست باید من خود همان را دریافته باشم. اما هنر ادراک نیست بلکه صورت و ظاهر است

«نامه‌ها»، «ترانه‌های پیروزی» در بزرگداشت آپولو و دایانا (برادر خورشید، خواهر ماه) و مجموعه «اودها» (چکامه‌ها) از برجسته‌های زندگی اوست.


[1] به معنی «بیت الغزل» که اول بار هوراس برای ابیات برجسته به کار برد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مرجان

منتظر دلنوشته‏هات بودم برای بانو... برای 79/9/2