یک وقتی یک جایی یک چیزی می‌شود که بنشینی و فکر کنی: من که به فلان چیز انتقاد می‌کردم، چی شد... چرا من هم ...؟ مبتلا شده‌ای؟ می‌دانم، آن لحظه، لحظه سختی است؛ یک جور حس محکومیت! اما آدم باید توی زندگی همه چیز را تجربه کند. نترس. فقط آدمهای بی‌عقل مرغشان یک پا دارد.

پ.ن: دکترچمران یک یادداشت دارد که من خیلی دوستش دارم. توی اون یادداشت نوشته کهمندگمهستم و البته به این دگم بودنش افتخار می‌کند. همیشه این حس را دوست داشته‌ام اماقبول کن که باید به این رسید؛ راهی که باید طی شود.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
عشق های خنده دار

دگم؟