«يا بفرما به سرايم يا بفرما به سر آيم

                           قصد ديدار تو باشد چه بيايی چه بيايم»

 
/ 3 نظر / 4 بازدید
باران

نگار آفرينا ، استقامت نگاهم به سر رسيده است . دلم لبالب صبوريست . هيج كجاي آن ، جاي انتظاري ممتد و طولاني يافت نمي شود . بگو بنشيند تا ببينمش . دختركان آرزو كه در كنار واحه هاي افتخار با لباس نقره گون خود صداي آب مي نوشند از حرارت و هرم تابستان مي سوزند . چتري حواله شان ده ، چتري به رنگ دريا به رنگ موجهاي آب ، به رنگ لحظه اي كه سر به ساحل اميد مي نهند . مرا در كنار تك درخت اميدم به انتظار وادار (ع.ع)

باران

There is an answer , some day we well know . " who will save this world of mine ? " we live and die , we laugh and we cry and you must take the pain , before you can begin to live again , so let it start , my friend let it start friday . baran

باران

(friday . baran) در اسکرپت پايين جزء متن نيست . چرا نميشه اينجا انگليسی تایپ کرد ؟!