لیلی شاد بود. دلش پر شده بود از شادی گناه! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مگر گناه هم شادی دارد؟!

برای لیلی دارد. برای لیلی همه چیز می تواند شادی بیاورد! او طعم گناه را چشیده بود و تلخی دوری را خوب حس کرده بود.

خدا دوست داشت آدمها به هم نزدیک باشند و این بود که حتا لیلی را گاه به بدیهایش آشنا می‌کرد، می‌گذاشتشان توی کاسه اش، جلوی چشمش که کور نشود، که ببیند، که بشناسد.

می‌دانست او پرده می‌کشد روی بدیهای لیلی، می‌پوشاند؛ حتا از نگاه ملکش. نمی‌خواهد آنها ببینند. نمی‌خواهد بگویند ما که گفتیم او، این موجود ضعیف چونین و چنان کند. دوست دارد به چشم آنها بزرگ باشد. به چشم همدیگر هم. اینها، این بدیهای ظهور کرده، چیزی بود بین خودش و لیلی. آن هم به قصدی.

لیلی پر شده بود از شوق و شکر. دوری هرچند سخت، اما می دانست «تا نیست غیبتی ندهد لذتی حضور.»

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
زهرا

براي كسي كه انقدر دقيق و خبر دار مي نويسه انگار كه هميشه با وجود ادم همراهه. مريم عزيز و بي نظرم خيلي دوست دارم. تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف او زين سفر دراز خود عزم وطن نمي كند. چند روزي كه احساس مي كنم شهيدان زنده اند واين حيات ربطي به دخالت ما نداره و تنها اين حيات اوناست كه هميشه ادامه داره. تجربه بزرگ و سختيه اما خيلي شيرين