غفلت <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

قبلترها فکر می کردم آدمها باهم خیلی فرق ندارند. از بس اینطوری شنیده بودم. اما حالا که خوب نگاه می کنم، می بینم اصلا اینطور نیست. تفاوتشان از زیر زمین تا عرش اعلی است. حتا فکر می کنم تفاوت بین آدمی در این سر طیف آدمیت تا سر دیگرش، از تفاوت بین آدم و حیوان بیشتر است، خیلی بیشتر.

ما همه آدمهای جزیی هستیم که فقط در کلیت به هم شبیه ایم، آن هم فقط شباهت ظاهری. اما چیزی که در زندگی مسالمت آمیز و ارتباطاتمان مهم است، همین جزییاتی است که گاه از آنها غافل می شویم و مثلا بعد از مدتی مراوده با کسی تازه می فهمیم چرا دوست نداریم باهم ارتباطی داشته باشیم. گاهی حتا نمی فهمیم چرا (چون حوصله فکر کردن به جزییات را نداریم)، فقط یک حس می گوید: نه. این نه!

همیشه چیزهای جزیی که توجهی به آنها نداریم، یک روز غولهای زندگیمان می شوند که هفت سر دارند و هرکدامشان را بزنیم جایش هفت سر دیگر بیرون می زند. مثل همان خاشاک ریز که پیامبر به صحابه گفت جمع کنند و شدند یک هیمه عظیم.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
simiagar

وقتی حرف می زنی ثدات برات خيلی آشناست امّا وقتی صدات رو از طريق ضبط صوت می شنوی شک می کنی که اين خودتی يا نه .. آدمها هم مثل همند فقط ما خودمون رو داريم از بيرون می بينيم برای همين هم عجيبه خوش باشی

ليلا

بسيار برايم پيش آمده که همين جمله را گفته ام ، نه. این نه! گاهی تنها علتش را اين می دانم که روحم ناسازگاری دارد!