امشب يک سايت خوب را معرفی می کنم.
کتاب «آهستگی» ميلان کوندرا اجازه نشر نيافت. يک آدم باهوش آنرا روی شبکه گذاشته است. ببينيد:
http://www.rezaghassemi.org
در اين سايت روی «دوات» کليک کنيد.

/ 0 نظر / 3 بازدید