-         پس با عيسي مسيح كه مسيح شماست چه كنم؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-         مصلوبش كن!

-         چرا؟ مگر چه گناهي كرده؟

-         اعدامش كن! اعدامش كن!

-         من از خون اين مرد بري هستم. هر اتفاقي كه بيفتد شما مسئوليد.

-         خونش به گردن ما و فرزندان ما باشد!

 

پس پيلاطوس به سربازان دستور داد عيسي را شلاق بزنند و بعد او را روي صليب اعدام كنند.سربازان ابتدا او را به حياط كاخ فرماندار بردند و تمام سربازان ديگر را دور او جمع كردند. سپس لباس او را درآوردند و شنل ارغواني به دوش او انداختند. و تاجي از خارهاي بلند برسرش و يك چوب به نشانه عصاي سلطنت به دست راست او دادند و پيش او تعظيم كردند و با ريشخند گفتند: درود بر پادشاه يهود.

پس از آن به صورتش آب دهان انداختند و چوب را از دستش گرفتند بر سرش زدند. پس از اينكه از مسخره كردن او خسته شدند شنل را از دوشش برداشته، لباس خودش را به او پوشاندند و او را بردند كه اعدام كنند....

و عيسي فرمود: « پيامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در وطن خود و بين هموطنان خويش.»

/ 1 نظر / 4 بازدید
SooFi

سلام ...خوشحالم کردی...يه سوال؟ سبرا چه معنی داره....تا بعد!bye