هوس

هوس انار كرده‌ام. هميشه هوس انار دارم، بيشتر وقتي هوا خنك مي‌شود. دوست دارم ميوه‌اش را بين انگشتانم بگيرم و كم‌كم فشار دهم، آب‌لم‌بو شود و بعد وقتي سوراخش مي‌كنم، آب سرخش بيرون بپرد. دراز بكشم و آهسته بمكمش.

گاهي هم دانه كردنش را دوست دارم، توي يك ظرف بلور يا كاسه آبي. بعد اگر ترش باشد نمك بزنم و قاشق قاشق بخورم.

چه‌آبي از دهانم راه مي اندازد فكر انار. خودش چه مي‌كند با دلم! اين درخت اناري كه هر روز سر راهم سبز مي‌شود، قصد قتلم را دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید