چون خون حلق تشنه او بر زمین رسید      

جوش از زمین به ذروه عرش برین رسید

نزدیک شد که خانه ایمان شود خراب

از بس شکست‌ها که به ارکان دین رسید

نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند         

طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید

باد آن غبار چون به مزار نبی رسید          

گرد از مدینه تا فلک هفتمین رسید

یکباره جامه در خم گردون به نیل زد       

چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید

پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش    

از انبیا به حضرت روح الامین رسید

کرد این خیال وهم غلط کار کان غبار        

تا دامن جلال جهان آفرین رسید

هست از ملال گر چه بری ذات ذوالجلال

او در دل است و هیچ دلی نیست بی‌ملال

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازی

امشب شهادت نامه عشاق ا مضا مي شود فردا ز خون عاشقان ، اين دشت دريا مي شود امشب كنار يكديگر، بنشسته آل مصطفي فردا پريشان جمعشان ، چون قلب زهرا مي شود امشب بود بر پا اگر، اين خيمه ثار الهى فردا به سمت دشمنان ، بر كنده از جا مي شود امشب صداي خواندن قرآن به گوش آيد ولي فردا صداي الا مان زين دشت بر پا مي شود امشب رقيه حلقه زرين اگر دارد به گوش فردا دريغ اين گوش وار از گوش او وا مى شود امشب به خيل تشنگان ، عباس باشد پاسبان فردا كنار علقمه ، بي دست ، سقا مي شود امشب كه قاسم زينب گل زار آل مصطفيست فردا ز مركب سرنگون ، اين سرور عنا مي شود امشب بود جاي علي ، آغوش گرم ما دراش ا مشب گرفته در ميان ، اصحاب ، ثار الله را فردا چو گلها پيكرش ، پا مال اعداء مي شود ترسم زمين و آسمان ، زير وز بر گردد (حسان ) فردا اسارت نامه زينب چو اجرا مي شود