که مپرس...

دندانت را بسته‌ای. درد دارد. کشیده‌ام، بد دردی‌ است. 

مادرم می‌گوید همه دردها بد هستند. راست می‌گوید. هرجای آدم درد می‌گیرد، فکر می‌کند بدترش وجود ندارد.

اما من فکر می‌کنم هیچ دردی بدتر از درد دل نیست...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
...

چه فرقی می‌کند سر درد یا درد دل. هر دوی‌شان درد است. مهم این است بدانی درمانی دارند یا تا وقتی نفس می‌کشی...

مهری

مریم عزیزم نبینمت که هبچ وقت درد داشته باشی. [گل]