«نخستین گام برای رسیدن  به  آگاهی، توجه کافی به کردار، گفتار و پندار است.

زمانی که تا به این حد از احوال  جسم، ذهن  و  زندگی  خود  با خبر شدیم آنگاه معجزات رخ می دهند. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن  آگاهی  است و تنها یک گناه و  آن جهل است.»

 

/ 1 نظر / 27 بازدید