"یعنی اسراییل نمی داند اگر تمام کودکان فلسطین را هم به شهادت برساند باز هم مادری فرزندش را در سبد خواهد گذاشت؟"

 

/ 5 نظر / 33 بازدید
وتر

احسنت عالی بود

مسیر

مریم جان دعوتید به نوشتن از خیر، به قوت قلم زیبایت عزیز!

خواننده

آیا از یک واقعه تاریخی مندرج در کتب مقدس میتوانیم نتیجه گیری کنیم که آن واقعه بار دیگر رخ میدهد و نتایج مطلوب ما رقم خواهد خورد؟ایا این ارزو اندیشی نیست یعنی من میخواهم چنین شود پس میشود بنظرم ربطی ندارد مثلا ایا این جملات راهی برای رهایی زنان و کودکان قربانی شده در عراق به دست داعش است که دیگر در دنیا نیستند و هیچ کس هم کاری نمیکند و یا بچه و زنان و مردان قربانی شده در سایر نقاط جهان بنظرم این جملات و گزاره های دیگری که انسان را از عملگرایی خارج میکند و امیدی کاذب میدهد ومسئولیتی بردوش دیگران و نسلهای بعد می اندازد و ما را به دنبال عافیت طلبی میفرستد اثار منفی در زندگی مان دارد. لیس للانسان الا ما سعی