خدا نکند ما آدمها چیزی را راحت به دست بیاوریم. خدا نکند چیزی را قبل از آنکه ظرفیتش را داشته باشیم بهمان بدهند. خدا نکند عیبهامان از جلوی چشممان برود. خدا نکند مقام و شهرت و ثروتی بهمان برسد قبل از انکه طبعمان پذیرا شده باشد، بتواند هضمش کند. خدا نکند چیزی را که باید آخر باشیم، اول باشیم. آنقدر کوچک هستیم که به لحظه ای، همه چیز را خراب می کنیم، خودمان را نابود می کنیم! بزرگ شدن یک توهم است. باور کن. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مطهري

البته كه همين است. آدم‌ها هر قدر هم كه جلوي هم ادا در بياورند و صحنه پردازي كنند يم معجون وحشت‌ناك نقص‌اند. اما تا كجا مي شود پرده بازي كرد؟ يك روزي هم بايد رفت.. . آدم چهل ساله كامل سن هم گاه كارهايي مي كند كه كودكي خجالت زده مي شود. چه مي گويم؟