بحث علمی بود. رسیدیم به جایی که برای پیاده کردن این استاندارد به چه چیزهایی نیاز است. خانم مهندس با خنده،در تایید صحبت دکتر گفت: «عزم ملی می طلبد.»

همه حاضرین که معنی این حرف را می فهمیدند و می دانستند وقتی پای عزم ملی در میان است، یعنی باید مساله را بوسید و روی طاقچه گذاشت، خندیدند. آقای دکتر مکثی کرد و گفت «عزم ملی هم شدنی است. به شرط اینکه همه سر کار خود برگردند. همان کاری که چند سال پیش از این داشتند.»

بعد گفت «مثلا من باید برگردم به شغل معلمی. همان کاری که عاشقش بودم. سال پنجم دبیرستان بودم که به اعتراض به معلم ریاضی گفتم لطفا شما بنشینید سر جای من تا من درس بدهم. اما چه شد؟ بعد از فارغ التحصیلی، چند سال که درس دادم و تازه مزه معلمی را داشتم می چشیدم بهم گفتند برو بیرون چون تو بلد نیستی به آدمها احترام بگذاری. یادت می رود سلام کنی و .... من عاشق بودم. سر کلاس چهل نفری در دانشگاه تربیت معلم از دانشجویانم پرسیدم: چند نفرتان به عشق و علاقه آمده ید؟ یکی گفت: از بد حادثه اینجا به پناه امده ایم! آنوقت من به درد این کار نمی خوردم؟!»

برایم جالب بود. او در حال حاضر صاحب یک شرکت بزرگ لامپ سازی است و خیلی موفق است اما وقتی داشت اینها را می گفت حسرت عجیبی در صدایش بود. بعد خندید و گفت «من الان با این کارم مشکل دارم. انگار آدم پر مشکلی هستم! شاید چون سر جای خودم نیستم. عزم ملی می طلبد!»

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
نیازی

داوري و قضاوت در باره كار هاي بزرگ و ماندگار سخت و دشوار است و نوشتن و گفتن از شخصیت هايي كه منشا اقدامات تاریخ ساز بوده اند دشوار تر وگاهي نشدني است. واژه ها هم همین طور هستند . عزم ملی - اراده ملی - خرد جمعی- اقبال عمومی- و... واژ هایی هستند که گاهی شعاری و نامناسب مورد استفاده قرار می گیرند.

دیگه بی خیال

عزم ملی می خواهد ولی اگر عزم ملی هم نباشد من یکی که عزم فردی کرده ام بروم سر جای خودم. معلمی، اول از همه هم معلم خودم باشم.