الغیاث از جور خوبان الغیاث...

 

"مطربا این پرده زن، کان یار ما مست آمدست

و آن حیات باصفای باوفا مست آمدست

گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش

کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمدست

گفت آن کین دم پذیرد کی بمیرد جان او

با خدا باقی بود آن کز خدا مست آمدست

یار ما عشق است و هرکس در جهان یاری گزید

کز الست این عشق بی ما و شما مست آمدست"

 

برای سالگرد تولد 57سالگی شهید مدق

/ 3 نظر / 2 بازدید
آمدنی

خیلی جالبه. وقتی شهیدی پایش به زندگی کسی باز شود دیگه ممکن نیست به این راحتی ها بیخیال طرف شود. یا از زاویه دیگر اگر پای کسی به زندگی شهیدی باز شود هم همین قاعده صادقه. این ویژگی خاص زندگی همه‌ی شهداست.

مهری

[گل]