«جلوي من راه نرو ، من نمي توانم دنباله رو تو باشم .
پشت سر من راه نرو ، من نمي توانم رهبر تو باشم .
كنار من باش و دوست من .»

آلبرت كموس

/ 0 نظر / 4 بازدید