سوزن و جوالدوز

اتوبوس بد ترمز کرد. مسافرهایی که بیهواس ایستاده بودند، ریختند روی هم. حتا بعضی از نشسته ها هم از جایشان نیم خیز شدند. صداها به اعتراض بلند شد. اما راننده هیچ نگفت.

زنی که خودش را به زور روی صندلیهای ردیف آخر جا کرده بود و پا روی پا انداخته بود و سفت میله جلویش را چسبیده بود، نطقش باز شد: آدما انگار گوسفندن! اینجا اینطوریه. توی کشورای دیگه اصلا از این خبرا نیس. ما رفته بودیم آلمان. توی اتوبوس نشسته بودیم. یه دفعه یکی از صندلیها شکست. راننده پیاده شد و کلی از مسافر عذرخواهی کرد. آدما آدمن اونجا، بخدا...

فکش حسابی گرم شده بود. آدمهای دور و برش هم سر می جنباندند و تصدیق می کردند. هیچ کدامشان متوجه نبودند که کف کفش زن سخنران - که احتمالا از گرمای فکش بی حس شده بود- لباس خانمی که جلویش ایستاده بود و به ناچار به او نزدیک بود را چطور خاکمال می کرد!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مرتضی رجبی

چه زیادند این جور افراد و من چه زیاد متنفرم از ریایشان!