حواست باشد چه میخواهی که ممکن است برآورده شود...

"دوست دارم آدم باشم، آدمی که میخواستی باشم" و امیدوارم این آرزو را برآورده کنی. چون فکر می کنم در غیر اینصورت هر آرزوی دیگرم رنگی از تو نخواهد داشت و مرا غبن و خسران آورد.

/ 2 نظر / 50 بازدید
زهرا اشعری

حواست باشد که چه می خواهی.... چقدر با این جمله ارتباط برقرار می کنم این جمله برای من به این معنی است که اگر حواست نباشد چه می خواستی ممکن است به تو بدهندش و تو در مشغله های روزمره ساده از دست بدهیش، خدا نکند این روایت زندگی ما بشود.... اینست که خدا در قران سفارش می کند: آنچه به تو داده شده را با قوت بگیر یعنی سفت بچسبش و قدرش را بدان، همان حواست باشد شما خانوم برادران عزیز

آب و گل

سلام و تبریک روز معلم منتظرم کتاب ر را بخوانم... خدا قوت