شب بیست و یکم رمضان 96

«در جوشن کبیر یک عبارتی هست که می گوییم یا کریم الصّفح، معنایش خیلی جالب است. یک وقتی یک کسی تو را می بخشد اما یادش نمی رود که فلان خطا را کردی و همیشه یک جوری نگات می کند که بفهمی هنوز یادش هست انگار سابقه بدت را مدام به یادت می آورد. ولی یک وقتی کسی تو را می بخشد و طوری فراموش می کند انگار نه انگار که تو خطایی مرتکب شده ای. اصلا به رویت نمی آورد. به این بخشش می گویند صفح... و خدای ما اینگونه است.»

/ 0 نظر / 95 بازدید