امان از روز آشکاریها

ترس برادر مرگ است. آنقدر که گاهی لکنت می آورد و گاهی تمارض! البته فکر می کنم یک فرق اساسی باهم دارند: آدمها وقتی از چیزی می ترسند، به خصوص اگر پای منافع یا حیثیتشان در میان باشد، خوب دروغ می بافند. اما مرگ عریانی دارد، دروغ به کارش نمی‌آید...

/ 1 نظر / 43 بازدید
92در92

شب بخیر شادی باد . آپم ایام ب کام.