آسمان را ديده‌اي كه سينه‌اش را روزها به خورشيد آراسته و شبها به ماه و ستاره؟ در شب هم خورشيد هست. شب كه پنهان مي‌شود ظهور مي‌كند. در روز هم ماه هست، ستاره‌ها هستند. مگر نديده‌اي آسمان را در كسوف؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دل من هم براي تو اينچنين است. هميشه هستي، در آشكار و پنهانم.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Ehsan Moghaddas

متن خوبي را از كنفوسيوس آورده اي ، اي كاش كه تمامي كتاب هاي اين حكيم چيني به فارسي ترجمه مي شد ، من تا كنون تلاش هاي زيادي را براي تهيه ساير كتاب هاي او كرده ام وتا كنون ترجمه چهار كتاب اورا به انگليسي وعربي تهيه كرده ام واميدوارم كه به زودي ترجمه آن ها تمام شود وبتوانم آن ها را براي انتشار بدهم ، اين چهار كتاب عبارتند از : منتخبات ، آموزش بزرگ ، آيين ميانه روي ، وكتاب منسيوس