آخر پاییز

امروز هوا یادم انداخت که پاییز دارد تمام می شود، پاییزی که دوستش دارم. اما امسال آنقدر سرگرم درس و کار بودم که درکش نکردم. حیف... امروز هوا آخر هوای پاییزی است. همینقدر خودم را راضی می کنم که یک روزش را درک کنم... 

/ 1 نظر / 35 بازدید
سمیرا بادرستان

خواستم بگوییم وامروز اولین روز از اولین ماه زمستان امسال است ،به ساعت نگاهی انداختم دیدم چند ساعتی میشود که اولین روز تمام شده ومن حتی ...اری خیلی درگیر روزمرگی شده ایم کاش کسی گاهی از بیرون صدایمانمیکرد............