... مورچه گفت: گاهی فراموش می کنم که هستی...

 

کمی غر می زند. اصلا به نظرم زنگ زده که همین کار را بکند. من هم حالم دست کمی از او ندارد. فرق عمده ما این است که چند دقیقه پیش پسر جوانی را دیدم که روی ویلچر نشسته بود. کمی چشمانم را باز کرد روی داشته‌هایی که اغلب فراموش می کنم.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
عشق هاي خنده دار

نكته خوبي بود، بعضي وقتها يادآوريش خالي از لطف نيست

سناء

"کمی چشمانم را باز کرد روی داشته‌هایی که اغلب فراموش می کنم." [قلب]