می گویند آدمها را باهم مقایسه نکنید، حتا خودتان را با دیگران. هرکس منحصر به فرد است، با خصوصیات و تواناییهای خودش.

شاید مقایسه کار خوبی نباشد اما همیشه هم بد نیست. گاهی باعث می شود یادمان بیفتد که باید شکری کنیم، به خدا اعتماد کنیم و کمی آسوده تر زندگی کنیم و گاهی باعث می شود تکانی به خودمان بدهیم.

به قول معروف «در چیزهای مادی همیشه خودت را با پایین تر از خودت مقایسه کن و در مسایل معنوی، با بالاتر از خودت.»

به هرحال هر چیز که ما را از غفلت بیرون بکشد، می تواند خوب باشد!

    

                              

/ 0 نظر / 4 بازدید