گلها زيبايند . اما خار هم دارند . نمی توانی خارها را ناديده بگيری . اما همه گلها را دوست دارند . اصلا دوست داشتن در اينصورت معنی دارد ، همه چيزهای او را ديدن و شناختن و با همه وجود پذيرفتن. من دوست داشتن را اين جوری دوست دارم .

/ 0 نظر / 3 بازدید