‌‌‌‌‌خدا را فرشته‌اي است كه هر روز بانك برمي‌دارد: بزاييد براي مردن و فراهم كنيد براي نابود گشتن بسازيد براي ويران شدن.

 

امام علی عليه السلام

/ 0 نظر / 4 بازدید