«عشق جنون الهی است، نه مذموم است و نه محمود.»
                                                                           امام صادق (عليه‌السلام)

منبع: تذکره الاولياء

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
kadkhoda

روزگار غريبيست نازنين و در آن زمان كه عشق ميوه نايابيست و دست پر محبتی شقايق ها را لمس نمی كند، كدامين سوز خزانی بود كه بوی خوش عشق را از ديارمان بُرد ‎و كدامين دست يأس شقايق ها را چيد؟! و در روزگاری كه قيمت عشق را به حراج يأس فروختند، كدامين تير خصم به سوی مرغ عشق نشانه رفت و كدام زشت جامه، گل های بهاری را چيد؟! و در روزی كه خنده ها همه از روی رياست؛ و گل های ياس همه تشنه و مرغ عشق ها خسته از پرواز. و به آن زمان كه عصمت گل نايابيست و نسيمی نيست كه بويی از صداقت و مهر را به خانه ها آورد. بازارهای داغ دروغ، نگاه های پر كينه، چشم های شهوت و سينه های مالامال از حسد. قلب های تهی از عشق و دست های آلوده به گناه. و گذر كاروان عمر از ميان باغ های سوخته و درختان بی ثمر و چاه های خشكيده. چه سود كه ما را بال پرواز نيست و صد افسوس كه روح كوچكمان گنجايش اين همه محبت و عشق را نداشت. برای شادی روح عشق فاتحه ای نمی خواني

pari kuchuluye ghamgin

salam.....khubi?eshgh zibast hala mikhad harchi bashe....weloge khubi dari....be masih misparamet golam bye maryam jun baz ham miyam up kardi khabaram kon

فرخنده

سلام ميشه منبعش رو هم بگين؟