چهارشنبه رفتيم تئاتر «تاج محل». كار خوبي از امير دژاكام. قصه قصه‌ي آدميزاده است كه از پوست خود در مي‌آيد، عاشق مي‌شود و با منع همه باز مي‌رود به طرف عشق و مي‌پذيرد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما جنگ پيش مي‌آيد. مردان به جنگ مي‌روند و زنان به زمين، زندگي و بچه‌ها دل مي‌سپرند. هر از گاهي خبر مرگ شوي كسي مي‌آيد. زنان غمگين مي‌شوند اما چاره‌اي جز زيستن نيست. بچه‌ها كم‌كم سراغ پدر نديده را مي‌گيرند. ...

اين‌ها را همه ديده اند، شنيده اند اما باز انار را از دست معشوق مي‌گيرند. عشق مي‌ورزند و تلخي روزگار را به جان مي‌خرند، رنج مي‌ كشند و زيست مي‌كنند. قصه زندگي آدمي كه هميشه اميدوار زيسته و اصلا به همين دليل زنده مانده و بقا داشته. اميد به طلوع خورشيد از تاج محل، مركز عشق و آرامش.

كار نمادين قشنگي است. بعلاوه اينكه نشستن تماشاگر در صحنه و نزديكي به بازيگر حس غريبي دارد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
nOonOo

به اميد روزيکه در تمام دنيا صلح و وحدت برقرار شود....