گاهی کلمه کلیدی را فراموش می‌کنم، حتا شده در اوج زمانی که چیزی را توضیح می‌دهم که مدتها روی آن کار کرده‌ام. آنوقت سر بزنگاه همان کلمه مهم کلیدی به زبانم نمی آید.

گاهی اصلا به دلیلی خاص قصد کاری می کنم، قصد جایی، چیزی. اما به محض رسیدن فراموش می‌کنم چرا آنجا هستم، چه کاری داشتم و اصلا قصدم چه بود.

گاهی احساس می کنم راهش را یافته ام. اما وسط راه یادم می رود چطور فکر کرده ام و اصلا این راه حل کدام مشکل است.

گاهی ...

گم می شوم. تو سقلمه ام می زنی که این شبها و روزها فراموش نکن ...

اما ذات من اینطوری است. فراموش کارم و تازه عصیان هم که می کنم، فراموش می کنم چرا کردم و اصلا آیا من عصیانی کرده ام؟

فراموش می کنم و تو تنها کسی هستی که گاه فراموشی بر من سخت نمی گیری. حتا به مهربانی یادآورم می شوی، کلمات را بر زبانم جاری می کنی.

فراموش می کنم آن روز که گفتم بله، من قسم می خورم به تو که هستی و تنهایی. قسم می خورم به چراغها. قسم هایم را فراموش می کنم. 

فراموش می کنم چرا اینجایم. فراموش می کنم آخر این راه کجاست و مسافر چه راهی هستم. فراموش می کنم کلیدها را.

این بار هم به مهربانیت سوگند، فراموشیهایم را فراموش کن و مرا به نوازشی از مستی به هوشیاری مدام ببر.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
نیازی

شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدان لیلة القدر عزیزی است، بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روزه؟ همین خانه تکاني

زینب.ع

باز جای شکر دارد که فراموش کرده اید نمی دانم ندانستن بدتر است یا فراموش کردن ؟من گفتم جای شکر دارد چون به نظرم باز احتمال به یاد اوردن بیشتر است تا دانستن!