بعضیها برای یادآوری مطلبی، انگشتر را از انگشتی به انگشت دیگر می کنند. اینطوری تا چشمشان به انگشتر می افتد که از جای خودش به انگشت دیگر رفته، زود دوزاریشان می افتد که «هان! باید فلان کار را بکنم.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گاهی آنقدر فراموش کار می شوند که هرچه به آن نگاه می کنند، یادشان نمی افتد «چرا به این انگشتم کرده ام؟»

و بدتر زمانی است که حتا به انگشتانشان و انگشتری نگاهی هم نمی اندازند.

در این دنیا خدا همه چیز را آیه قرار داده. یعنی چیزی که ما را دلالت کند به چیزی. اما گاهی آنقدر فراموش کار می شویم که حتا فرصت نگاه کردن به این همه آیه را از دست می دهیم، چه برسد به اینکه بخواهیم فکر کنیم یعنی چه و یا به صاحب نشانه برسیم.

خوب دیدن، خوب اندیشیدن و پیدا کردن روابط، از بازیهای خوش دنیاست که خستگی را از دل می برد. هیچ چیز در این دنیا بی ربط و معلق نیست و سرمنشا همه به یک نقطه می رسد؛ یک نقطه نورانی که همه از اوست.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید