اي عزيزان، سخنان رسولان خداوند را به ياد آوريد. ايشان مي‌گفتند كه در زمانهاي آخر اشخاصي پيدا خواهند شد كه مطابق خواسته‌هاي ناپاك خود رفتار مي‌كنند و حقيقت را مسخره مي‌كنند. همين اشخاص هستند كه بين شما تفرقه مي اندازند. آنان بدنبال هوسهاي خود هستند و روح خدا در وجود آنها ساكن نيست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما شما اي عزيزان، زندگي خود را بر پايه ايمان بنا نماييد و با كمك روح‌القدس دعا كنيد. به محبتي كه خدا در حق شما كرده وفادار بمانيد و با صبر منتظر آن زندگي جاودان باشيد كه خداوند ما عيسي مسيح از رحمت خود به شما عنايت خواهد فرمود. به كمك كساني بشتابيد كه در ترديد به سر مي‌برند تا بر شك خود غلبه كنند. گمراهان را از اتش رهايي دهيد اما مراقب باشيد خودتان به سوي گناه كشيده نشويد.

 

از نامه يهودا/عهد جديد

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید