گفت «لطفا فی البداهه بنویسید. هر چه الان می آید توی ذهنت.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نوشت «آستینش را نگاه کرد. مورچه سیاه کوچولو داشت می رفت بالا. مثل سه نقطه بود. سه نقطه مبهم و البته پر از حرف؛ مثل همه سه نقطه های دیگر.»

قلم را از دستش گرفت: «لطفا شما تخیلی ننویسید. هیچ استعدادش را ندارید!»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید